Bedrijf

Partnership

Sinds haar oprichting heeft de onderneming verschillende samenwerkingsakkoorden en partnerships afgesloten om zo toegang te krijgen tot extra middelen (experten) en een beroep te kunnen doen op gespecialiseerde laboratoria in het kader van de organisatie van testen.

Tot op heden zijn samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Certifer Belgorail en de volgende ondernemingen:

Op het gebied van laboratoriumtesten is een eerste samenwerkingsakkoord afgesloten met Eurailtest (Frankrijk) in 2010.

Recenter, in 2013, zijn nieuwe samenwerkingsakkoorden opgezet met Concept Risk in Frankrijk, CETEST in Spanje en VPI in Duitsland.

In 2018 hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vysus Assurance, en samen met het ERTMS France-laboratorium van SNCF Mobilité (LEF) en Certifer hebben we de onderneming TRY & CERT opgericht.

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS